Σε κάθε Server, από μετακινήσεις, διαγραφές πακέτων φιλοξενίας, δημιουργούνται κενές θέσεις.
Προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, η Multihosting παρέχει πακέτα φιλοξενίας με 1 ευρώ/μήνα.

Προυποθέσεις και λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα Stock Market της Multihosting
http://www.multihosting.gr/stockmarket

Οι μετρητές στην παραπάνω σελίδα λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο και η προσφορά ισχύει, μέχρις ότου μηδενίσουν οι μετρητές.