Όταν η επιλογή ανάκτησης κωδικού δεν δουλεύει και λαμβάνετε το σφάλμα:

Η επιβεβαίωση για την ανάκτηση του κώδικου πρόσβασης απέτυχε διότι άκυρη κλείδα..

η αιτία συνήθως βρίσκεται σε ovverides που γίνονται από το template.

δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1.
Πηγαίνετε στο αρχείο : templates/YOUR_TEMPLATE_NAME/html/com_user/reset/

και δοκιμάστε να μετονομάσετε το αρχείο: confirm.php σε confirm.php-BAK*Εάν δεν έχετε αρχείο με όνομα confirm.php τότε δοκιμάστε τη λύση 2, παρακάτω.
Με αυτό το αρχείο μετονομασμένο, δοκιμάστε να κάνετε ανάκτηση κωδκού και δείτε αν πλέον δουλεύει.


Εάν το παραπάνω δεν λύνει το πρόβλημα σας, δοκιμάστε την παρακάτω λύση:

Λύση 2.

Μεταβείτε στο αρχείο: /components/com_user/models/reset.php

Στη γραμμή 126

όπου θα βρείτε το:
$row = $db->loadObject();

Οι γραμμές από το 126 εως το 133 είναι οι εξής:

$row = $db->loadObject();
// Verify the token
if (!($row = $db->loadObject()))
{
$this->setError(JText::_('INVALID_TOKEN'));
return false;
}


Αφαιρέστε την πρώτη γραμμή, δηλ. την:
$row = $db->loadObject();

Αποθηκεύστε και δοκιμάστε πάλι την ανάκτηση κωδικού.

Μην ξεχνάτε πως πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, λαμβάνουμε απαραίτητα backup των αρχείων που πειράζουμε.

Εάν με τα παραπάνω δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, παρακαλώ αφήστε μήνυμα παρακάτω.

Ευχαριστείτε....παρακαλώ!